zaterdag 05 maart 2022


 

LIDMAATSCHAP BMCZ

 

Graag verwelkomen wij je als lid van BMW Motorclub Zeeland.                                                                Secretariaat:

Hiervoor kun je het aanmeldingsformulier invullen en via de mail versturen of uitprinten,                                  Bart Rouwendal

invullen en opsturen naar het secretariaat.      ( Lees de disclaimer regels )                                                      Suze Groeneweglaan 22

Het lidmaatschap voor één kalenderjaar bedraagt 47,50 euro per jaar.                                                            4385 KC Vlissingen

Het lidmaatschap voor gezinsleden bedraagt 42,50 euro per jaar.                                                                   

Na aanmelding ontvang je van de penningmeester een betalingsverzoek.

 

Indien je gedurende het jaar aanmeldt, worden alleen de maanden tot aan einde kalenderjaar

gerekend.

Betalingen naar IBAN-rekeningnummer NL75 RABO 0331 5289 91 t.n.v. BMW Motorclub Zeeland

 

 

Door de leden verstrekte (persoons) gegevens worden in de ledenadministratie opgenomen.

Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan aan het bestuur worden verstrekt.

Dit volgens de regels van het AVG

 

Voor alle activiteiten van de BMW Motorclub Zeeland geldt de disclaimer,

deze kun je hier lezen.

 

Opzeggen lidmaatschap dient ingevolge Artikel 5 lid 2 van de Statuten van de BMW Motorclub Zeeland

te geschieden en moet minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar in het bezit zijn van de

Ledenadministratie. Later gedane opzeggingen ontslaan niet van de verplichting tot contributie betaling

voor het komende jaar.

 

 

     

Start | Over ons | Lidmaatschap | Info&Contact | phto | Evenementen

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 05 maart 2022